Tema – Lilla gruppen

Vi arbetar med olika tema som är anpassade efter barnens intressen och behov. Innan temastarten observerar vi pedagoger barngruppen och anpassar temat efter gruppen och målen i läroplanen för förskolan.

Denna termin har vi valt att arbeta med Babblarna i vårt temaarbete.

Babblarna som är bekanta för de flesta barnen följer denna termin med oss på äventyr. Tillsammans med dem och genom leken arbetar vi med sång, musik, rytmik, rörelse, skapande, konstruktion, språk och matematik. Under temastunderna presenterar vi roliga språk och mattepåsar på ett spännande och lärorikt sätt. Vi bygger hus till Babblarna med hjälp av olika material och skapar för att låta barnen pröva och utforska olika färger, material och tekniker. Vi dansar och gör rörelser tillsammans med Babblarna för att träna motoriken. Babblarna är helt enkelt med oss hela dagen och är ständigt närvarande i vår lärmiljö så barnen kan leka, lära, upptäcka och utvecklas tillsammans med dem.

Teman vi arbetat med tidigare är t.ex. sagor, vatten, bondgårdsdjur, jag mm.

E-postadress

Postadress

Ödåkra Lek & Lär förskola
Frostgatan 112 A
254 75 Ödåkra

Telefonnummer

Tel: 0708-20 27 44