Knopp/Knytte

Med lilla gruppen arbetar vi vid 6-8 tillfällen per termin efter Friluftsfrämjandets Knopp/Knytte-verksamhet.

Vid dessa tillfällen besöker vi vår samlingsplats i skogen. Att få möjligheten att upptäcka och utforska skogen genom att klättra över stenar, grenar och upptäcka naturens skiftningar är stort och spännande när man är liten. Vi sjunger, ramsar, skapar och lär oss om djur och natur på ett lekfullt sätt. Detta innebär att t.ex. ekorren är med oss i ryggsäcken och kommer fram på  utesamlingen tillsammans med annat konkret material, vilket förtydligar och är spännande för de små barnen.

Mulle

Mulleverksamhet med stora gruppen har vi en gång i veckan, vid 6-8 tillfällen  per termin. Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets riktlinjer och mål.

Vi lär oss om djur och natur i vår närmiljö. Vi tränar på hur man rör sig och för sig i naturen. Vi använder förstoringsglas, luppar och tittar i faktaböcker för att artbestämma växter och djur. Barnen får utlopp för sin fantasi, tränar sin grovmotorik, leker och bygger tillsammans med sina kompisar ute i naturen. Barnen tycker om att leka bland stock och sten. Barnen får uppdrags-kort som de ska utföra, ibland en och en, ibland tillsammans med andra. Vi gör natur-tavlor, växt-vävar, gräver ner skräp, har skräpletar-dagar och mycket annat…

Vi lagar krabbelurer och värmer buljong på vårt spritkök. Vid två tillfällen per termin går vi på en längre promenad och då har barnen med sig matsäck och äter lunch ute i naturen. Vid ett annat tillfälle grillar vi.

Mulle kommer också oftast på besök varje termin.

E-postadress

Postadress

Ödåkra Lek & Lär förskola
Frostgatan 112 A
254 75 Ödåkra

Telefonnummer

Tel: 0708-20 27 44