Vår profil Lära genom Lek

Att lära genom lek är ett sätt att upptäcka nya världar, att lära nya saker om livet och om varandra. Det är genom leken som barnet lär sig. Genom lek och olika aktiviteter stimuleras varje barn till kunskap och utveckling. Alla barn har en inneboende motivation att lära. Vi vill ta vara på varje barns vetgirighet, nyfikenhet och upptäckarglädje.

Inlärning ska vara rolig, intressant och spännande. För ett barn är leken en rolig, frivillig, meningsfull och ibland spontant vald sysselsättning. Ofta är den också kreativ och innefattar problemlösning. Under leken lär barnet nya ord och nya sociala och fysiska färdigheter.

Miljön på vår förskola är tilltalande och stimulerar våra barns utveckling. Alla sinnen stärks i en iordningställd miljö. Barn lär med hela kroppen och rörelse är av stor betydelse för all inlärning. Leken utvecklar empati, språk och det kreativa tänkandet.

Leken ser vi som en mycket viktig del i barnens utveckling. Lek är ett fantastiskt sätt att lära sig, skaffa kunskaper och lösa problem. Genom leken bearbetar barnen händelser och upplevelser. Att barnen får vistas i en trygg och tillåtande miljö fylld av glädje och omtanke gör att de vågar ta för sig. Vi ser till att barnen ständigt möts av utmaningar i verksamheten som lockar dem till att lära och utvecklas och som ger barnen en känsla av “jag kan själv”.

E-postadress

Postadress

Ödåkra Lek & Lär förskola
Frostgatan 112 A
254 75 Ödåkra

Telefonnummer

Tel: 0708-20 27 44