Hur vi arbetar i verksamheten

Vi pedagoger inspirerar och handleder barnen i deras kunskapssökande, varje barn lära sig i sin egen takt. Vi leker fram inlärningen och tror på att det ska vara roligt att lära sig! Barnen får stimulans och möjlighet att utveckla sitt lärande genom våra olika aktiviteter.

Mattelekar

Det gäller att utmana barnen på den nivå dom är, det ska helst vara lite svårt och klurigt, men också lekande lätt. Vi vill att barnen får förståelse för olika former av matematik, tärningsbilder, former, färger, siffror och mönster. Detta är något som vi utmanar barnen i. Barnen är aktiva och delaktiga i sitt lärande. Vi ställer frågor och barnen berättar hur de tänker när de utför sina mattelekar. På så sätt får vi pedagoger barnen att reflektera över vad de gör . Men även en inblick i barnens tankeverksamhet och kan plocka fram material som lockar barnen att leka och utmanas vidare med

Språklekar

Vi har regelbundet olika sorters språksamlingar med barnen. Vi vill stimulera barnen till en lättare läs och skrivinlärning genom ett lekfullt lärande. Bokstäver och hur dem låter, pratar vi mycket om, så att barnen tidigt får en språkmedvetenhet. Att få in barns nyfikenhet inför bokstäver och dess betydelse är en viktig uppgift för oss pedagoger. Det gäller att på ett lekfulltsätt få barnen att vilja delta i våra språklekar.

Genom att visa tydligt hur man kan använda olika material hoppas vi ska inspirera barnen till egna utmaningar.

Rörelse, musik och massage

Vi har musik, rörelse och massage varje vecka. Vi har tillgång till en idrottshall som vi går till varannan vecka och får möjlighet till riktig gymnasik. När vädret tillåter har vi ibland även gymnastik ute på vår stora gräsmatta.

Sång, rytmik och massage har vi varannan vecka här på förskolan, något som barnen tycker mycket om.

Känslomoln

Vi jobbar med att barnen ska våga och känna sig trygga med att prata inför varandra. Vi pratar om känslor man känner för olika saker. Ibland ställer vi frågor om olika situationer som kan uppkomma, men även hur barnet känner sig när det kommer till förskolan. Barnen väljer själv om och hur de vill svara. Barnens svar och tankar ligger sen till grund för kommande samtal i barngruppen.

(Detta är ett av våra sätt, att jobba med vårt likabehandlingsarbete).

Praktiskt material

På våra hyllor har vi olika material. Det kan vara saker som tränar olika förmågor, som att hälla, ösa, sortera m.m. Vi byter ut materialen med jämna mellanrum, för att barnen ska känna nyfikenhet samt få olika utmaningar.

E-postadress

Postadress

Ödåkra Lek & Lär förskola
Frostgatan 112 A
254 75 Ödåkra

Telefonnummer

Tel: 0708-20 27 44