Stora gruppen

I stora gruppen går barnen som är 3-5 år gamla. Vi är ca 15 barn i gruppen.

På förmiddagarna delar vi upp barnen i åldersintegrerade grupper och jobbar med terminens tema.

Vår verksamhet bygger på barnens intressen och gruppens behov. Vi jobbar med ett aktivt lärande och vi vill göra barnen delaktiga i verksamheten.

Varje dag har vi samling som innehåller bland annat sång och morgongymnastik. Därefter har vi mattepåsar eller språkpåsar som vi leker och lär oss av. Sedan arbetar vi med vårt tema.

Så här ser en verksamhetsvecka ut:

Måndag: Temasamling med pyssel och språk/mattesamling.

Tisdag: Mulleverksamheten vid 6-8 tillfällen och därefter annan uteverksamhet.

Onsdag: Temasamling med pyssel och språk/mattesamling.

Torsdag: Sång/rytmik, rörelse och massage.

Fredag: Gemensamma aktiviteter med lilla gruppen.

E-postadress

Postadress

Ödåkra Lek & Lär förskola
Frostgatan 112 A
254 75 Ödåkra

Telefonnummer

Tel: 0708-20 27 44