Lilla gruppen

I lilla gruppen går ca 10 barn mellan 1-3 år.
Vi lägger stor vikt vid inskolningen då den är oerhört viktig för att barnen ska lära känna varandra, oss pedagoger och bli trygga i gruppen. Detta är grunden för att barnen ska kunna utvecklas, leka och lära.

Vi arbetar med många olika uttryckssätt som t.ex sång, musik, rytmik, skapande, sagor, drama m.m. för att ge barnen möjlighet att pröva på olika aktiviteter samt ge dem nya upplevelser. Vi arbetar både med bilder och mycket konkret och spännande material som lockar de små barnen att utvecklas, leka och lära. Vi har fasta
rutiner med samma inlednings- och avslutningssånger, fasta platser i samlingen mm. för att skapa igenkännande och trygghet.

E-postadress

Postadress

Ödåkra Lek & Lär förskola
Frostgatan 112 A
254 75 Ödåkra

Telefonnummer

Tel: 0708-20 27 44